Meridià verd. De la Roca del Vallès a la platja d’Ocata

Dificultat baixa
Dificultat mitjana
Dificultat alta
Longitud: 18,9 km
Dificultat: Baixa
Durada aprox. a peu: 4 h 50 min

Punt d’inici: cruïlla del carrer Catalunya i el carrer Montseny. La Roca del Vallès.

Aquest itinerari, que permet creuar transversalment, de nord a sud, el Parc de la Serralada del Litoral, és la darrera etapa d'una ruta molt més llarga que segueix -el més fidelment possible- l'anomena't Meridià Verd. Aquest meridià, que uneix Dunkerque amb Barcelona passant per París, serví, l'any 1799, per establir la longitud del metre i, en conseqüència, el Sistema Mètric Decimal.

L'itinerari es troba senyalitzat amb unes fletxes direccionals de color verd pintades, impreses en una enganxina (sobretot dins els nuclis de població) o estampades sobre una placa enganxada en suports de material reciclat. En alguns casos, una creu del mateix color verd indica que el camí no és el correcte.

Risc de boires a les tardes d'estiu a la zona de Sant Mateu

Aquest itinerari pot coincidir amb transit rodat